Stichting Zomerkamp Best

Van 11 augustus tot 17 augustus 2019

Van 5 tot 15 jaar!

Verblijf

 

Om niet in een sleur te vervallen zijn we altijd actief op zoek naar verbeteringen, o.a. de locatie.

 

Dit jaar zullen we verblijven in: De Willyhoeve

 

Stichting Zomerkamp Best

Bankrekening: IBAN: NL91ABNA0443854238

Kamer van koophandel: 41089867

7-8 jaar

9-10 jaar

11-12 jaar

5-6 jaar

13-15 jaar